Andelslotteri

Ansvarig för vårt andelslotteri är Curt Johansson på tel. 076-125 55 48
Dragning en gång per månad. Faktura för året 1 sept 2023 -31 aug 2024 har skickats ut.

Lycka till!