Om klubben

Nynäs IK bildades 3 augusti 1933.
Idag har klubben 270 medlemmar, vilket är en ökning under det senaste åren.Historiskt så har klubben haft som flest medlemmar under 70-och 80-talet med ca 500 medlemmar.

Vår klubbstuga är vår naturliga samlingsplats där det arrangeras tipspromenader på söndagarna och där vårt elljusspår finns. Klubbstugan byggdes ut till sin nuvarande skepnad i slutet på 70-talet.
Det lilla spåret, som än idag har elljus byggdes i slutet av 60-talet samtidigt som stugan uppfördes av baracker från Studsvik.

Numera satsar klubben också på nya verksamheter och då framförallt för barn och ungdom. Det har varit blivit skridskoskola på Rosvalla, äventyr i skog och mark och bad men framför allt cykling i terräng genom klubbens helt nyanlagda cykelled vid klubbstugan. För vuxna har tillkommit funktionell träning i utemiljö och innegympa i Tystberga gympasal. Dessa nya verksamheter har givit resultat genom många nya medlemmar.

För vuxna står rullskidor, skidor, löpträning fortsatt på schemat. Skidlägret till Orsa Grönklint och Vasaloppet ordnas.

När klubben startades så var det främst med inriktning på friidrott, därefter har olika verksamheter passerat och en del även stannat, det är skidor, löpning, innebandy, bandy och fotboll där Bygd var hemmaplan sedan klubbens tidiga start. Nynäs Gods upplät den åt Nynäs IK.

Under de senare åren har det varit få tävlingar som arrangerats av klubben. Under 80 o 90-talen arrangerades bl a Kyrkstafetten som var en uppskattad stafett i löpning mellan kyrkorna runt om i ”socknen” – Tystberga Skola – Tystberga kyrka – Bälinge ka – Lästringe ka – Sättersta ka – Bogsta ka – Tystberga skola. Under vintersäsongen så arrangerades i många år Storskogsloppet på skidor.

Mycket händer i klubben och vi är glada för det, känner du att du som ny eller gammal medlem kan hjälpa till med något så hör av er till någon av oss i styrelsen.

Bli medlem!