Styrelsen 2024

  • Ordförande Anders Stromberg, 072 – 537 55 51
  • Vice Ordförande: Helen Gjödestöl, 076 – 869 89 64
  • Sekreterare: Lisa Söderlund, 073 – 140 45 79
  • Kassör: Titti Hadders Lindahl, 073 – 972 77 28
  • Ledamot: , Ingegerd Ask, 070 – 318 55 21
  • Suppleant: Rina Karlsson

Revisorer:
Åsa Stenros, Nyköping
Stephanie Selnes, Tystberga

Faktureringsadress: Nynäs IK, c/o Titti Hadders Lindahl, Solbuska 1, 611 99 Tystberga
Organisationsnummer: 819000 – 1985

Lisa Söderlund och Annika Bohm