Styrelsen 2023

  • Ordförande Annika Bohm, 070 – 797 30 01
  • Vice Ordförande: Anders Stromberg, 072 – 537 55 51
  • Sekreterare: Lisa Söderlund, 073 – 140 45 79
  • Kassör: Titti Hadders Lindahl, 073 – 972 77 28
  • Ledamöter: , Helena Nilsson, Göran Eriksson och Helen Gjödestöl
  • Suppleant: Henrik Jansson

Revisorer:
Susanne Jansson, Tystberga
Åsa Stenros, Nyköping

Faktureringsadress: Nynäs IK, c/o Titti Hadders Lindahl, Solbuska 1, 611 99 Tystberga

Lisa Söderlund och Annika Bohm